Rozdělení Československa 1989-1992

Jan Rychlík

Rozpad společného státu Čechů a Slováků očima odborníka z nejpovolanějších.
 
Historik Jan Rychlík, profesor českých, slovenských a československých dějin na U niverzitě
Karlově, vyučující řadu let také na Univerzitě Mateja Bela v Trnavě, byl v době rozpadu
Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická
jednání mezi slovenskými a českými politiky tedy sledoval z bezprostřední blízkosti.
Díky svému dlouholetému zájmu nejen o slovenskou politiku, ale obecněji o otázky
národa a nacionalismu v moderních evropských dějinách, např. v dějinách balkánských
národů, spojuje podrobnou znalost složitých jednání s vhledem do podstaty česko-slovenského
vztahu, pro nějž byla od počátku typická jistá disproporce. Zatímco Češi považovali
společný stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti, pro Slováky
byl od samého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení samostatnosti. Proces zániku
Československa se odehrál sice pokojnou cestou, ale proti vůli většiny obyvatelstva a nikoli
bez závažných následků pro běžný život, například obyvatel příhraničních oblastí.
Kniha Jana Rychlíka na příkladu z našich nedávných dějin dokazuje, že otázky vztahů
mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě na počátku 21. století aktuální a hodné
pozornosti, jak potvrzuje mimo jiné současný vývoj v Belgii či Velké Británii.
 
Nakladatel: Vyšehrad
ISBN: 978-80-7429-296-5, EAN: 9788074292965
Popis: vázaná, 432 stran
Rozměry: 16,5 × 24 cm
Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Počet kusů na skladě: 6
Cena: 398 Kč
ks

UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce nad 1 000Kč cena přepravy v ČR ZDARMA!_partneři


Moderní dějiny

Pant